Wat is Energie Prestatie Coëfficiënt?

Wat is Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)?

Wilt u uw woning verduurzamen? Dan zult u vaak de afkorting EPC zijn tegengekomen. De Energie Prestatie Coëfficiënt (afgekort EPC) geeft aan hoe energetisch efficiënt een woning is, oftewel hoe zuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger de woning is.

EPC-eisen voor woningen

De EPC is vastgelegd in 1995, waarbij de norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een woonhuis uit 1990. Wanneer er wordt gerefereerd aan de EPC-norm, wordt deze modelwoning dus als uitgangspunt genomen.

De EPC waarde van deze “modelwoning” is 1. Wanneer de EPC waarde van uw woning 0,4 is, dan betekent dit dat uw huis 40% van de energie verbruikt in vergelijking met het huis uit 1990. Om deze waarde te berekenen, wordt enkel het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw, zoals isolatie, ventilatie, verlichting, warm tapwater en verwarmen/koelen. Het gebruik van elektrische apparaten in uw huis wordt niet meegenomen in deze berekening.

In de loop der jaren is de vereiste EPC waarde voor nieuwbouwwoningen steeds lager geworden. Zo was dit in 2006 nog 0,8 en is het per 2021 0,2 (BENG, lees hieronder meer). Het behalen van de EPC eis is een voorwaarde om een bouwvergunning te verkrijgen.

BENG als vervanger van EPC

Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG: bijna-energieneutrale gebouwen. Alle nieuwbouw gebouwen (zowel woningen als utiliteit) moeten voldoen aan de BENG-eisen. Het belangrijkste verschil is dat BENG naar het energieverbruik kijkt, in kWh per vierkante meter per jaar.

EPC niet hetzelfde als energielabel

De EPC is vereist voor nieuwbouwwoningen en geldt dus niet voor bestaande woningen. Om de energieprestatie van een bestaande woning in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van het energielabel. Een energielabel is sinds 2015 definitief verplicht wanneer u een woning (ver)koopt of (ver)huurt. Hoewel er in het verleden een relatie was tussen het energielabel en de EPC waarde, is deze vergelijking los gelaten. Heeft u uw bestaande woning verduurzaamd, dan kunt u uw woning laten toetsen voor een nieuw energielabel.

Het uitgangspunt van een duurzame woning kan voor iedere huiseigenaar belangrijk zijn, zowel bij een nieuwe als bestaande woning. Gelukkig zijn er genoeg manieren om uw huidige woning te verduurzamen, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp of zonnepanelen. Wij helpen u graag verder met onze duurzame energieoplossingen.

Uw huis verduurzamen via Klimax

Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring met het installeren van duurzame energie oplossingen en helpen u graag bij het adviseren en installeren van de geschikte installatie voor u. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.