Wanneer moet je een warmtepomp vergunning aanvragen?

, Wanneer moet je een warmtepomp vergunning aanvragen?

Bron: RVO    –   Beeld: Daikin

Het laten installeren van een warmtepomp wordt door de gemeente toegejuicht. Hoe eerder je van het gas af bent, hoe beter! Er zijn ook situaties waarin je een vergunning van de gemeente nodig hebt. Daarnaast is er in sommige gevallen een meldingsplicht.

Wanneer heb ik een warmtepomp vergunning nodig?

  • Voor een lucht/water warmtepomp heb je geen warmtepomp vergunning nodig, tenzij je in een monument of in een beschermd stadsgezicht woont of wanneer de buitenunit van de warmtepomp zeer goed zichtbaar is voor de omgeving;
  • Wanneer een grote warmtepomp wordt geïnstalleerd voor huishoudelijke doeleinden (= met een totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp van meer dan 200 kW);
  • Indien grondwater (met pomp- en retourput) als warmtebron wordt toegepast;
  • Als een verticale bodemwarmtewisselaar als bron wordt toegepast, waarbij dieper dan 50 meter wordt geboord;
  • Als een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt toegepast die een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen bevat. Hieronder valt niet de mengeling van water met glycol.

Wanneer heb ik een meldingsplicht?

Wanneer er geen vergunningsplicht is, zal er vaak wel een melding moeten gedaan worden. Dit is in de volgende gevallen:

  • Er een warmtepomp geïnstalleerd wordt met een drijfkracht van meer dan 5 kW;
  • Er gebruikt wordt gemaakt van een verticale bodemwarmtewisselaar waarbij maximaal tot 50 meter wordt geboord.

Wanneer moet ik grondwaterheffing betalen?

U bent in principe verplicht als u gebruik maakt van een warmtepomp in combinatie met een pompput en retourput, om grondwaterheffing te betalen. Als u kunt aantonen dat u een deel van het opgepompte water weer terugvoert, kunt u gedeeltelijk of volledig worden vrijgesteld van deze kosten.

Vul de vragen in op Omgevingsloket.nl om zeker te weten of u een warmtepomp vergunning nodig heeft.

Wilt u meer weten over warmtepompen? Klik hier.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Dat kan telefonisch via 073-6124742 of vul onderstaand formulier in.