Coronavirus maatregelen Klimax

, Corona maatregelen Klimax

De verspreiding van het Coronavirus in ons land raakt steeds meer ons werk en dagelijks leven. Om de veiligheid van onze medewerkers te bewaken, hebben wij ook verschillende maatregelen moeten nemen.

Op de projecten maken we samen met de verschillende partijen afspraken over wat iedereen moet doen om de kans op het overdragen van corona zo laag mogelijk te houden.

De maatregelen, hoe wij ze aan onze medewerkers hebben geïnstrueerd:

– Minimaal dagelijkse schoonmaak van toiletten, deurklinken en gezamenlijk gebruikte apparatuur is noodzakelijk. 

– Instrueer medewerker het eigen gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag.

– Splits groepen tijdens de pauzes, ga niet dicht naast elkaar zitten.

– Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.

– Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.

– Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hier afspraken over met leveranciers en bouwpartners. Bijvoorbeeld leveringen buiten de bouwplaats laten plaatsvinden, telefonisch overleg voeren of aangepaste werktijden aanhouden.

– Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het project komen met verkoudheidsklachten. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.

– Schakel bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de arbodienst of bedrijfsarts in voor advies over voortzetten werkzaamheden.

– Houd zoveel mogelijk afstand van elkaar, minimaal 2 meter. Indien dit gezien het werk niet mogelijk is, draag dan op dat moment een FFP2 masker. Bij een afstand groter dan 2 meter is adembescherming niet nodig op het gebied van corona.

– Speciale handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

-Op kantoor zal maar 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Vragen over onze maatregelen?

Wij hopen op deze manier zo goed mogelijk de veiligheid te bewaken voor onze medewerkers.  Heeft u vragen over onze maatregelen? Stuur deze dan naar info@klimax.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.