Duurzame installatietechnieken

Slim met energie
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van verschillende toe te passen duurzame installatietechnieken, lees hieronder meer.

warmtepomp
de warmtepomp gebruikt warmte uit de grond, het grondwater of de lucht, en gebruikt deze warmte voor verwarming en warm water. Tevens kan het ook worden gebruikt voor koeling van het gebouw. De energiekosten kunnen hiermee tot maar liefst met 50% worden verlaagd.

bronsystemen
specifieke toepassing van een warmtepomp op basis van warmte uit de grond. Voordeel ten opzichte van luchtsysteem is dat de bodem een constante hoeveelheid energie afgeeft en niet afhankelijk is van verschillende weertypes. Elk bronsysteem kan gebruikt worden voor comfortkoeling van een gebouw. De temperatuur van de bodem is geschikt om rechtstreeks te koelen. Koelen met een bodem-energie-systeem is dus zeer goedkoop, duurzaam, milieuvriendelijk en comfortabel. Er zijn twee soorten bron-systemen: gesloten systemen en open systemen, waarbij de keuze afhankelijk is van de toepassing en de bodemomstandigheden.

warmte/koude opslag
methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem teneinde gebouwen op te warmen of te koelen. Waterhoudende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. In de praktijk zijn besparingen van 40 tot 80% bereikt.

zonne-energie
er bestaan diverse soorten toepassingen van zonne-energie. Zonnepanelen zetten het licht dat de zon uitzendt om in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt zonnestroom genoemd. Zonne-energie kan ook gebruikt worden om een stromende vloeistof, zoals water, te verwarmen. Dit gebeurt via zonnecollectoren of zonneboilers.

Houtpellet:

Houtpellets zijn een vorm van vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van panden of water. Deze brandstof wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval. Hout is een CO2-neutrale brandstof, aangezien de gebruikte bomen tijdens hun levenscyclus eerst CO2 hebben opgenomen, waarna er bij de verbranding weer evenveel CO2 vrijkomt. Hierdoor wordt er (ten opzichte van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas) geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer. Bij toepassing in huis kan 30% bespaard worden ten opzichte van conventionele verwarming.

Houtpellet verbrandingsinstallaties zijn er diverse uitvoeringen. Er zijn kachels en ketels. 
Er zijn twee soorten pelletinstallaties: de pelletkachel en de pellet-cv. Pelletkachels zijn voorzien van een reservoir van meestal ongeveer 16 kg. Je kunt dus een volledige zak pellets in de kachel gieten. Met een schroef van Archimedes worden de pellets uit het reservoir omhoog geschroefd waarna ze in de verbrandingskamer vallen. Een ventilator zorgt voor extra lucht en een betere verbranding. De meeste kachels hebben een rendement van minstens 80%.

Door het slim toepassen van zonne-energie, pellet-CV en een buffervat kan een installatie gemaakt worden, die geheel CO2 neutraal en zonder gebruik van gas, zorgt voor verwarming en warm tapwater. Deze installatie is zowel toepasbaar in de woningbouw, utiliteit en industrie.


waterbesparend sanitair
toilet met spaartoets, kranen met laag standaarddebiet, doorstroom begrenzer, sproeikop, mengkraan.

balansventilatie
met warmteterugwinning Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de bovenste verdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Meestal ook met warmterecuperatie. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd en terug in de woning gebracht.