MVO

De definitie* van maatschappelijk verantwoord ondernemen is: 
Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu).

*Bron: www.ser.nl

Klimax Installatiebedrijven geeft hieraan vorm in de volgende thema’s:

Klimaatverandering
Klimax houdt zich actief bezig met het terugdringen van de CFK-uitstoot, hetgeen een van de voornaamste oorzaken is van het broeikast-effect.

Call Air Klimaattechniek B.V. , het Klimax-bedrijf dat met CFK’s werkt, is STEK-erkend en F-gassen gecertificeerd. Deze erkenning houdt in dat de werkzaamheden aan installaties, waar CFK’s in verwerkt zijn, op een zorgvuldige en vakbekwame wijze plaatsvinden, met als doel het risico op emissie van CFK’s te voorkomen. In het geval dat emissie plaatsvindt, wordt dit zorgvuldig geadministreerd om zo de landelijke uitstoot te kunnen bepalen.

Als installatiebedrijf richten wij ons actief op de zogenoemde groene en duurzame ontwikkeling in ons vakgebied. Waar mogelijk kiezen wij voor systemen die efficiënt energie- en waterverbruik bevorderen, de toepassing van duurzame energie en gebruiken we zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen en technieken. Hiermee wordt een win-win situatie beoogd: minder energie- en waterkosten voor de klant en beter voor het milieu. De groene bewustwording dragen wij naar buiten toe uit door keuzes in onze bedrijfsvoering, zoals: groene stroom, elektrisch rijden, afvalstroombeheersing,  et cetera.

Arbeidsparticipatie
Klimax richt de aandacht op arbeidsparticipatie op verschillende wijzen:

  • actieve ziekteverzuimbegeleiding om de betreffende werknemer zoveel mogelijk betrokken te houden bij het bedrijf. Indien mogelijk wordt gezorgd voor vervangende arbeid;
  • in geval van WAO wordt de mogelijkheid voor omscholing geboden;
  • aandacht in het sollicitatieproces voor langdurig werklozen en 50+

Kwaliteit van de arbeid
Wij zijn VCA*-gecertificeerd. Dit betekent dat wij een VGM-beheerssysteem hebben ingevoerd, waarbij we er naar streven om de medewerkers op een zo veilig mogelijke manier hun werkzaamheden te laten uitvoeren en actief bezig zijn om ons hierin te verbeteren.