E-mail disclaimer

Op alle diensten van Klimax Installatiebedrijven zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op klimax.nl en worden op verzoek toegezonden. De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

WhatsApp Whatsapp met ons!